10 quy tắc quản lý tài chính cá nhân

Khi nhắc tới chữ “tài chính cá nhân” tôi lại nhớ tới các tờ rơi của các ngân hàng, và những nét vẽ trên tường nói về hoạt động “tài chính cá nhân” mà thực ra là cho một cá nhân nào đó vay tiền để thỏa mãn nhu cầu của họ. Thật sự dịch … Continue reading 10 quy tắc quản lý tài chính cá nhân