Có hay không: kỹ năng đưa ra quyết định đúng đắn không làm bạn hối hận?

*Tôi viết bài này nhân dịp thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn đỏ lửa và dạo quanh diễn đàn tôi theo dõi thấy nhiều người than thở.   Trước tiên, chúng ta cần phải định hình rằng những quyết định làm bạn hối hận chắc chắn là những thất bại nào… Continue reading