Những điều tôi biết được sau khi đọc Năng Đoạn Kim Cương

Đôi lời *Có thể bỏ qua đoạn này không cần đọc. Tôi ít khi đọc sách dịch tiếng Việt nếu cuốn sách đó thuộc dạng cung cấp tri thức. Nó còn khó đọc hơn cả bản gốc tiếng Anh vì người dịch và biên tập dịch sai và thiếu sót trong việc kiểm tra. Ngôi… Continue reading