Năm 2018 của tôi

Bài viết tổng hợp những gì tôi đã làm trong năm 2018. 1. Tiết kiệm sinh viên Từ một thực tế hiện nay rằng rất ít sinh viên mở tài khoản tiết kiệm, cũng như quan niệm tiền ít thì không có tiết kiệm của đa số nhiều người. Tôi đã viết một bài viết… Continue reading

Đi tìm lẽ sống chứ không phải hạnh phúc sẽ giúp ta hạnh phúc hơn

Hạnh phúc có thể được hiểu là cảm giác mãn nguyện. Một người nghèo ít tiền khi nhìn thấy một ai đó giàu có và liền nghĩ rằng những người đó đang sống một cuộc sống hạnh phúc, họ cũng muốn được sống một cuộc sống như vậy. Tuy nhiên, những người giàu có ấy,… Continue reading