Press enter to see results or esc to cancel.

Blog

Đã 3 năm rồi, lúc nào cũng quyết định viết blog nhưng tạo ra rồi lại viết linh tinh hết cả lên.

Lần này quyết định sẽ viết 1 blog đúng với dự định.