Yêu cầu giao dịch tối thiểu 100 cổ phiếu trên HOSE. Nhà đầu tư cá nhân phải làm sao?

Nguồn: Chấp thuận tăng đơn vị giao dịch lô tối thiểu lên 100 chứng khoán trên HOSE – Tạp chí Người đưa tin pháp luật – Chuyên trang An Ninh Tiền Tệ (baomoi.com) Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ phải mua tối thiểu 100 cổ phiếu… Continue reading