Nên đầu tư vào các công ty công nghệ vì công nghệ luôn phát triển

1931 – đỉnh điểm của cuộc Đại Suy Thoái, nhà kinh tế học người Anh John Maynard Kaynes đã cho ra mắt luận văn “Economic Possibilities for Our Grandchildren” (tạm dịch: Những sự kiện kinh tế có thể xảy ra cho con cháu chúng ta). Ông nhấn mạnh cuộc Đại Suy Thoái này chỉ là tạm… Continue reading