Dạo chơi chứng khoán 2018 (liên tục cập nhật đến hết năm)

Bài viết này không chỉ là để trình bày nhận xét, suy nghĩ của tôi về thị trường chứng khoán Việt Nam 2018 mà còn cho bạn một góc nhìn về sự kiện đã qua. Tôi từng viết bài cảnh báo thị trường sẽ điều chỉnh và đây chính là lúc tôi mô tả lại … Continue reading Dạo chơi chứng khoán 2018 (liên tục cập nhật đến hết năm)