Đầu tư dài hạn rất khó nên hãy làm nó đơn giản đi

Tôi nghe nói có rất nhiều người khuyên đầu tư dài hạn, trong các cuốn sách về đầu tư cũng vậy, nhưng dạo quanh một vòng thế giới thì tôi thấy ít ai làm được điều đó. Đầu tư dài hạn quá khó bởi vì khi nói đầu tư là chúng ta nghĩ rằng mình … Continue reading Đầu tư dài hạn rất khó nên hãy làm nó đơn giản đi