Đi tìm lẽ sống chứ không phải hạnh phúc sẽ giúp ta hạnh phúc hơn

Hạnh phúc có thể được hiểu là cảm giác mãn nguyện. Một người nghèo ít tiền khi nhìn thấy một ai đó giàu có và liền nghĩ rằng những người đó đang sống một cuộc sống hạnh phúc, họ cũng muốn được sống một cuộc sống như vậy. Tuy nhiên, những người giàu có ấy, … Continue reading Đi tìm lẽ sống chứ không phải hạnh phúc sẽ giúp ta hạnh phúc hơn