Đổ lỗi cho ai khi thị trường chứng khoán sụt giảm!?

Tôi có đi dạo một vài diễn đàn về chứng khoán khi VNINDEX đang điều chỉnh và thấy rất nhiều người đổ lỗi cho nhà nước, tôi mạn phép copy nguyên văn một ví dụ vào đây: “Như này rõ ràng thị trường Chứng khoán VN bị thao túng rõ ràng, như thế này chả … Continue reading Đổ lỗi cho ai khi thị trường chứng khoán sụt giảm!?