Đừng để chi phí “ăn hết” lợi nhuận của bạn

Một số nhà đầu tư chứng khoán mới tham gia thị trường, họ được các broker giới thiệu công ty chứng khoán của mình, giới thiệu các khoản ưu đãi thế này thế nọ như được tặng phí giao dịch 1 triệu đồng khi mở tài khoản… Cái rủi ro nhất trong khi đầu tư … Continue reading Đừng để chi phí “ăn hết” lợi nhuận của bạn