Gửi Hạc của tương lai vài điều về thị trường chứng khoán Việt Nam (P.1)

Hạc 2018 nghĩ rằng: Kinh tế Việt Nam và nhu cầu tiêu dùng Kinh tế Việt Nam đang phát triển tốt, hầu hết các công ty trên sàn chứng khoán đều làm ăn có lợi (vì kinh tế phát triển, lạm phát, giá cả tăng cao nên lợi nhuận cũng tăng). Thu nhập bình quân … Continue reading Gửi Hạc của tương lai vài điều về thị trường chứng khoán Việt Nam (P.1)