Hiểu đúng về rủi ro và lợi nhuận

Gửi đến các bạn của tôi. Tâm lý hầu hết các nhà đầu tư nghĩ rằng khi kinh tế tốt thì lợi nhuận đầu tư sẽ cao và ngược lại. Nhưng, lịch sử đã chứng minh rằng khi một nền kinh tế tốt đẹp thì lợi nhuận từ thị trường chứng khoán sẽ thấp, và … Continue reading Hiểu đúng về rủi ro và lợi nhuận