Liệu khủng hoảng kinh tế có sắp xảy ra?

Bài viết này tôi sẽ tổng hợp các dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ và hiển thị bằng biểu đồ nhằm mục đích nghiên cứu và lưu trữ lại kiến thức của bản thân trong thời điểm hiện tại chứ không nhằm mục đích dự báo tương lai. 2-3 năm sau tôi sẽ … Continue reading Liệu khủng hoảng kinh tế có sắp xảy ra?