Làm điều này khi bạn thấy lo lắng trong lòng

Bài viết này tôi viết nhân dịp thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm, ngày hôm nay VNINDEX đã mất hơn 30 điểm. Chúng ta hay nói:  “Đừng buồn vì việc đó ngoài dự đoán”, rất logic nhưng mà khi nó đụng đến chuyện tiền bạc (đầu tư) thì tâm trí chúng ta bỗng… Continue reading

Thị trường cổ phiếu Việt Nam sẽ điều chỉnh mạnh – các cổ phiếu sẽ giảm hơn 30% trong năm 2018 (P.2)

Đây là những suy đoán của tôi về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018. Mục đích của việc viết bài này là để năm sau tôi nhìn lại xem những suy đoán của mình lúc này là đúng hay sai. Bài viết này thực chất là một trang nhật ký của tôi. Nối tiếp… Continue reading