Năm 2018 của tôi

Bài viết tổng hợp những gì tôi đã làm trong năm 2018. 1. Tiết kiệm sinh viên Từ một thực tế hiện nay rằng rất ít sinh viên mở tài khoản tiết kiệm, cũng như quan niệm tiền ít thì không có tiết kiệm của đa số nhiều người. Tôi đã viết một bài viết… Continue reading