Thị trường cổ phiếu Việt Nam sẽ điều chỉnh mạnh – các cổ phiếu sẽ giảm hơn 30% trong năm 2018 (P.2)

Đây là những suy đoán của tôi về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018. Mục đích của việc viết bài này là để năm sau tôi nhìn lại xem những suy đoán của mình lúc này là đúng hay sai. Bài viết này thực chất là một trang nhật ký của tôi. Nối tiếp… Continue reading