Tiền ảo đang “thay máu”?

Thị trường tiền ảo đã điều chỉnh gần một năm rồi và Bitcoin hiện tại đã mất gần 80% giá so với đỉnh (tôi không dùng giá trị ở đây). Lúc đầu, việc Bitcoin tăng mạnh tôi đã nghĩ rằng trước sau gì cũng sẽ điều chỉnh, và cái điều chỉnh này sẽ là động … Continue reading Tiền ảo đang “thay máu”?