Tiết kiệm nhỏ, kết quả to

Khi tôi hỏi bạn tôi về chuyện tiết kiệm tiền bạc mỗi tháng vừa mới đây thôi thì nhận được câu trả lời là do tháng vừa rồi eo hẹp, gặp nhiều chuyện nên đã lấy ra trang trải hết. Một số người thì không hề tiết kiệm, viện lý do tiền làm công tiêu … Continue reading Tiết kiệm nhỏ, kết quả to