Giả sử có 100 triệu đầu tư vào Vinamilk năm 2006

Bài viết hôm nay tôi xin đề cập đến việc đầu tư dài hạn một doanh nghiệp tốt trên thị trường chứng khoán với ví dụ là Vinamilk, mã cổ phiếu: VNM bắt đầu bằng số vốn 100 triệu đồng năm 2006 cho tới thời điểm hiện tại.  Mặc dù thị trường chứng khoán đã … Continue reading Giả sử có 100 triệu đầu tư vào Vinamilk năm 2006