Ý nghĩa của tiền với hai vị tỷ phú

Tiền hay cuộc sống? Adolf Merckle vốn là một luật sư, nhưng đã chuyển sang tiếp quản công ty của gia đình chỉ với 80 nhân viên vào năm 1967. Những năm sau đó, ông đã gây dựng lên một đế chế với 120 công ty, tạo ra lợi nhuận hơn 30 tỉ Euro. Ông … Continue reading Ý nghĩa của tiền với hai vị tỷ phú