Press enter to see results or esc to cancel.

Chuyện văn phòng

Chúng ta muốn kết giao với nhiều người và hội nhóm, nếu không có những người bầu bạn sẽ cảm thấy buồn phiền. Nhưng, thật sự mối quan hệ đó có tốt cho công việc không? Liệu ta có cảm thấy cô đơn khi không có ai bầu bạn trên công ty? Tôi nhớ lại …

Continue reading