Cách sử dụng blog này

Đây là một bài viết tâm sự. Blog ngày càng được nhiều người biết đến, chủ yếu đến từ tìm kiếm trên google về các từ khóa liên quan đến đầu tư, các trang mạng xã hội, forum chia sẻ… Nhờ đó mà có nhiều bạn đã liên lạc, thảo luận với tôi về các… Continue reading

Đầu tư Finhay: App so sánh các danh mục (P.2)

Các danh mục đầu tư Finhay vẫn sử dụng dữ liệu từ bài viết cũ. (05/03/2021) Tôi không quảng cáo cho Finhay. Tôi và Finhay không có liên quan gì đến nhau cả. Đây là bài viết số 22, mọi dữ liệu về bài viết tôi lưu tại:https://github.com/vhoanghac/blog Khi hoàn thành bài viết trước tôi… Continue reading